Several Lives of Alex Wargon

 • Alex
 • Wargon
 • Wild & Woolley, Australia
 • 1998
 • wspomnienia osobiste
 • tak
 • po wojnie
 • angielski
 • Wspomnienia Alexa Wargona zostały oparte na pamiętniku prowadzonym przez autora od 27 stycznia 1944 r. do 28 czerwca 1945 r. Tekst był zaszyfrowany, na wypadek gdyby dostał się w niepowołane ręce. Po wojnie, w czerwcu i lipcu 1945 r. autor sporządził serię dodatkowych notatek oraz rozszyfrował dziennik i przetłumaczył go na język polski. Przed wyjazdem z Polski zostawił tekst u znajomej (Jadzi Lipskiej vel Bronki Wygodzkiej) i odzyskał go dopiero w 1968 roku, podczas swej pierwszej wizyty w Polsce. W 1995 roku w związku z pytaniami bliskich o jego wojenne losy postanowił spisać wspomnienia – również z okresu powojennego.
  Wojenne wspomnienia Alexa Wargona obejmują okres od 1 września 1939 r. do 9 maja 1945 r.. Fragment ten poprzedzony jest wspomnieniami z okresu przedwojennego. W chwili wybuchu wojny autor miał 13 lat (we wrześniu 1939 r. odbyła się jego bar micwa). W książce znajdują się również wspomnienia z okresu powojennego, nielegalnego wyjazdu autora z Polski do Palestyny oraz jego późniejszych losów.