Relacja 301-6162 w Archiwum ŻIH

 • Stanisław
 • Pawluk
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • 1) Oświadczenie Henryka Iwańskiego potwierdzające udział Stanisława Pawluka w działalności konspiracyjnej, wykorzystywanie kawiarni na Wielkiej 14 na miejsce spotkań konspiracyjnych i magazyn broni. Także udział Pawluka w ratowaniu Żydów z getta. 2) Relacja Stanisława Pawluka, złożona do ŻIH na ręce dyr. B. Marka, opisująca skrócony życiorys autora, jego działalność konspiracyjną w czasie okupacji, pomoc Żydom przed wybuchem wojny i w czasie wojny. Autor wymienia nazwiska osób, przez które utrzymywał kontakty z gettem, m.in. z gminą żydowską. Opisuje również swój udział w przejmowaniu w administrację kamienic, których właścicielami byli Żydzi z getta (jak twierdzi auto - za zgodą właścicieli), rozbieranie w nich pieców, podłóg itp., sprzedaż i przekazywanie pieniędzy właścicielom do getta. Na koniec relacji, autor zwraca się do ŻIH o przyznanie stałej pomocy finansowej.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl