Relacja 301-5227; w Archiwum ŻIH

 • Jan
 • Paluszek
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Jan Paluszek, rocznik 1907, przed wojną pracuje jako woźny w szkole powszechnej nr 144 dla dzieci żydowskich przy Ptasiej. Pracę tę załatwia mu sąsiadka, Łaja Feldberg. W 1942 Paluszek pomaga jej wyjść z getta, umieszcza u znajomej. Od 1943 do wybuchu powstania warszawskiego Łaja ukrywa się u Paluszka, razem z jego rodziną. Relację spisano we wrześniu 1945.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl