Pamiętniki Żydów 302/165; w Archiwum ŻIH; Lola Botner; Z życia lubieczowskiego podczas okupacji niemieckiej

 • Lola
 • Botner
 • pamiętnik
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Wspomnienia pisane w 1944 r.
  Autorka opisuje początek wojny w Lubartowie. Wejście, w 1941 r., Niemców, wysiedlenie do obozu pracy, ucieczkę i powrót do domu. Utworzenie getta, wywózki do Bełżca. Ucieczkę z getta z siostrą, bratem i bratową. Przyjazd do warszawy z metryką, którą dostała od koleżanki. Ściągnięcie rodzeństwa. Śmierć siostry 18.11 1943 r. postrzelonej parę miesięcy wcześniej, na ulicy, przez szmalcownika. Aresztowanie brata za brak karty pracy. Wysiedlenie po powstaniu warszawskim, na wieś.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl