L'Adolescence volée

  • Stanislas
  • Tomkiewicz
  • Paryż
  • 1999
  • wspomnienia osobiste
  • nie
  • po wojnie
  • francuski
  • Stanisław Tomkiewicz, neuropsychiatra, badacz, pisarz i dziennikarz, autor kilkudziesięciu pozycji naukowych, m.in. dotyczących dzieci jako ofiar wojny, esejów i wspomnień. Urodzony w 1925, wychowany w zamożnej, zasymilowanej rodzinie, zostaje z krewnymi zamknięty w warszawskim getcie. Po Wielkiej Akcji, jesienią 1942, przeżywa dwie próby samobójcze. Ucieka z transportu do Treblinki w maju 1943. Przechodzi przez Hotel Polski, zostaje wywieziony do obozu w Bergen-Belsen. Dostaje się do Francji, choruje na gruźlicę, leczy się w sanatorium. Kończy medycynę. Umiera w 2003 roku w Paryżu.