Dzieci Holocaustu Mówią... t. V

  • Anna Kołacińska-Gałązka
  • Warszawa
  • 2014
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • po wojnie
  • polski
  • Zbiór wojennych wspomnień dzieci żydowskich w Polsce. Kolejny, piąty tom składa się z 25 tekstów, przygotowanych do druku przez Annę Kołacińską-Gałązkę. Część wspomnień napisali osobiście ich autorzy, niektóre powstały z pomocą innych osób.