Akta prokuratora m. st. Warszawy GK 617/106, Stefan Pietrzak

  • dokumenty sądowe
  • nie
  • tuż po wojnie
  • polski
  • Akta w sprawie Stefana Pietrzaka i Katarzyny Pietrzak, podejrzanych o współpracę z okupantem i wydanie rodziny narodowości żydowskiej w ręce Gestapo. Sprawa została umorzona.