APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/3018 akta sprawy E. Zylbersztajn

 • dokumenty sądowe
 • nie
 • tam i wtedy
 • niemiecki, polski
 • Akta w sprawie karnej p-ko: Esterze Zylbersztajn, Żydówce, lat 43, zam. W-wa ul. Pańska 65, za przebywanie w dzielnicy aryjskiej (Pl. Krasińskich) bez przepustki i opaski, skazana na 150 zł grzywny.

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.pl