APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/2750 akta sprawy P. Seifer

 • dokumenty sądowe
 • nie
 • tam i wtedy
 • niemiecki, polski
 • Nakaz w sprawie karnej p-ko: Perli Seifer, Żydówce, ur. 1898 r., zam. W-wa ul. Miła 61/63, za nienoszenie opaski syjonistycznej, skazana na 100 zł grzywny.

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.pl