APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/2344. Akta sprawy L. Endlender

 • dokumenty sądowe
 • nie
 • tam i wtedy
 • niemiecki, polski
 • Akta w sprawie karnej p-ko: Luserowi Endlender, zam. W-wa ul. Zamenhofa 10 – za brak opaski skazany na 150 zł grzywny.

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.pl