APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/2338. Akta sprawy Ch. Edelman

 • dokumenty sądowe
 • nie
 • tam i wtedy
 • niemiecki, polski
 • Akta w sprawie karnej p-ko: Chai Edelman, zam. W-wa ul. Franciszkańska 28 – za przebywanie w dzielnicy aryjskiej bez przepustki i opaski, skazany na 150 zł kary pieniężnej.

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.pl