APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/2227 akta sprawy Z. Apelbauma

 • dokumenty sądowe
 • nie
 • tam i wtedy
 • niemiecki
 • Akta w sprawie karnej p - ko: Zindlerowi Apelbaum (ur. 11.05.1922, ul. Wołyńska 7) za brak opaski skazany na 150 zł grzywny.

  Archiwum Państwowe w Warszawie ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.p