APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/2040. Akta sprawy S. Epstein

 • dokumenty sądowe
 • nie
 • tam i wtedy
 • niemiecki, polski
 • Akta w sprawie karnej p - ko: Symie Epstein (l. 34, ul. Ostrowska 17) za przebywanie na terenie dzielnicy aryjskiej bez przepustki i opaski skazana na 150 zł grzywny.

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.p