APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/1208. Akta sprawy B. Brzozy

 • dokumenty sądowe
 • nie
 • tam i wtedy
 • niemiecki
 • Akta w sprawie karnej p - ko: Bejla Brzoza (ur. 1912, ul. Lubeckiego 19) skazana na 1 m - c więzienia.

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.pl