ul. Żurawia 24 m.7 - prywatne mieszkanie Eugen...

  • NIE
  • ul. Żurawia 24 m.7 - prywatne mieszkanie Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej, które bezinteresownie oddała do dyspozycji Stronnictwu Demokratycznemu i Radzie Pomocy Żydom. Mieścił się tam główny sekretariat RPŻ-etu, ukrywano tam także wielu spalonych działaczy polskiego podziemia i podopiecznych Żydów, przechowywano tajne dokumenty. Od grudnia 1942 właścicielka zgodziła się na prowadzenia w jej mieszkaniu również działalności CK Bundu i Komisji Koordynacyjnej. Od stycznia 1942 roku ukrywał się tam Ignacy Samsonowicz. W latach 1943-44 przechowywano tam broń dla dla członków ŻOB-u, tajne archiwum CK Bundu i KK. Po zlikwidowaniu powstania w getcie ukrywali się tam Wolf Rozowski (zastępca komendanta ŻOB-u) oraz inż. Abrasza Blum (członek sztabu ŻOB-u). Ostatnie posiedzenie żydowskich stronnictw politycznych odbyło się w dniu 1 sierpnia 1944. Brali w nim udział wszyscy czołowi działacze CK Bundu i KK.

  • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe
  • konspiracja polska, konspiracja żydowska, pomoc od Żegoty
  • Autorka rozpoczęła pisanie 5 stycznia 1944 roku, a ostatni wpis pochodzi z 14 stycznia 1945 roku. Dziennik zapisany został w dziesięciu zwykłych, szkolnych zeszytach w kratkę. Powstawał nieregularnie. Bermanowa sięgała po pióro zapewne tylko wtedy, gdy znalazła wolną chwilę i kiedy starczało jej siły.
    Kolejne zapisy, skrupulatnie datowane, prowadzone w języku polskim powstawały najpierw w okupowanej Warszawie ("w ukryciu"), potem w okup[owanej stolicy ("wolnej"), jeszcze później (znów "na aryjskich papierach") w kilku podstołecznych miejscowościach. Najstarsze opisane wydarzenie miało miejsce podczas Kampanii Wrześniowej 1939, ostatnie - trzy dni przed wyzwoleniem Warszawy (17 stycznia 1945).

  • 324-326
  • Powiązani ludzie: