Zamknięto całkowicie obrót pocztowy dla dzieln...

  • TAK
  • Zamknięto całkowicie obrót pocztowy dla dzielnicy żydowskiej. Paczki, listy przychodzące i wychodzące miały być kierowane do dyspozycji władz

  • 1942-07-23
  • 1942-07-23
  • wysiedlenie
  • administracyjne, działania Niemców
  • poczta
  • I, 197