Z wyjątkiem żywności wszystko straciło wartość...

 • TAK
 • Z wyjątkiem żywności wszystko straciło wartość rynkową. Waluty obce i złoto traciły więcej niż 50% wartości; po paru dniach za nowe pierwszorzędne ubranie męskie można było dostać 3-4 kg marnego chleba lub 10-12 kg marnych kartofli. Za kilogram chleba płacono po 70-80-90 złotych, kilogram kartofli kosztował 22-26 złotych, a nawet 30 i 35 zł. Nawet przy tych cenach trudno było dostać żywność. Po stronie aryjskiej chleb kosztował 5-6 zł, kilogram kartofli - 2 zł.

 • 1942-07-22
 • 1942-09-21
 • w czasie akcji
 • wysiedlenie
 • gospodarcze
 • ceny, strona aryjska
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 18-19