Wśród szantażystów, przywłaszczycieli majątków...

 • NIE
 • Wśród szantażystów, przywłaszczycieli majątków Żydów byli ludzie cieszący się dobrą opinią i szanowani. W normalnych warunkach przeszliby przez życie uczciwie, ale w warunkach wytworzonych bezprawiem i bezkarnością stali się oni zachłanni i zbrodniczy. Przez milczącą aprobatę zła i pobłażanie uczciwi pomagali łotrom. Duża część społeczeństwa mało przejmowała się nawet spaleniem getta. Niemcy wszak twierdzili, że to zemsta za zamordowanych w Katyniu oficerów, mordercami których rzekomo byli komisarze Żydzi z NKWD.

 • 1942-11-00
 • 1944-08-01
 • działania Polaków, szmalcownictwo
 • antysemityzm, obojętność, szantażysta/szmalcownik
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 85
 • Powiązani ludzie:

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  Powiązane miejsca:

  • Skorupki 4

   mieszkanie Wandy Kosobudzkiej, w którym ukrywali się Łazarz Menes i doktor Paszyńskiz rodziną w okresie od sierpnia...