Wskutek starań Żydów, zamieszkałych w krajach...

 • TAK
 • Wskutek starań Żydów, zamieszkałych w krajach neutralnych, w pierwszych latach okupacji nadeszły do Polski, przez konsulaty niemieckie, promesy wystawione przez państwa neutralne, zezwalające wymienionym w nich osobom (Żydom) wjazd do tych krajów. Konsulaty przekazały te dokumenty gestapo. Dysponował nimi Sturmfuhrer Brandt, późniejszy kierownik wysiedlenia getta. On rzekomo zgodził się na wydanie tylko części tych promes Żydom.

 • 1939-10-00
 • 1943-06-00
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • Hotel Polski, Niemcy
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 92
 • Powiązani ludzie:

  Powiązane miejsca:

  • Skorupki 4

   mieszkanie Wandy Kosobudzkiej, w którym ukrywali się Łazarz Menes i doktor Paszyńskiz rodziną w okresie od sierpnia...