Władysław Smólski, po półrocznej działalności...

 • NIE
 • Władysław Smólski, po półrocznej działalności terenowej w Warszawie, rozpoczął pracę na szerszą skalę – rozdając z ramienia Żydowskiego Komitetu Narodowego pieniężne zapomogi.

 • 1942-00-00
 • 1942-00-00
 • pod koniec roku 1942
 • pod koniec roku 1942
 • pomoc
 • konspiracja żydowska, pomoc finansowa
 • Pomoc Żydom po stronie aryjskiej.
  Spisano – 8 stycznia 1946 roku.
  Oryginał, mnp. 1 s., 210 x 295 mm., język polski.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\"http://www.jewishinstitute.org.pl\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 1
 • należał do Sektoru ob. Daniela Guzika, później współpracował z porucznikiem AL. „Nastkiem” – Matywieckim. s.1

 • Powiązani ludzie:

  • Smólski Władysław

   z zawodu literat; od lipca 1942 roku niósł pomoc ukrywającej się po aryjskiej stronie Żydom m.in. wyszukiwał dla nic...