Wejście do komory gazowej nie było łatwe: 1400...

 • TAK
 • Wejście do komory gazowej nie było łatwe: 1400 osób musiało zmieścić się na 6 m2 powierzchni (wysokość 2 i 1/4 m). W kolejce do komór gazowych bito tak, że jeden drugiego kąsał, żeby się szybciej dostać do przybytku śmierci. Potem drzwi zamykano hermetycznie, Niemiec odnotowywał czas i zaczynał się proces gazowania. Wykolejeńcy przypatrywali się ofiarom. Krzyk mordowanych słychać było na kilkadziesiąt metrów. Po 30 minutach wszystko cichło. W komorach pozostawała masa ściśniętych, skłębionych i skrwawionych ciał - krew wytryskała przypuszczalnie z popękanych płuc.

 • 1942-07-23
 • 1943-11-00
 • wysiedlenie
 • społeczne
 • świadomość Zagłady
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 37-38
 • Autor nie był bezpośrednim świadkiem wydarzeń w Treblince.

 • Powiązani ludzie:

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  Powiązane miejsca: