We wrześniu 1941r. rozpoczęła się akcja "...

 • TAK
 • We wrześniu 1941r. rozpoczęła się akcja "Miesiąc dziecka" uroczystą akademią w wielkiej sali teatru ,,Femina". Sala była przepełniona. Akademię otworzył Adam Czerniakow wzruszającym przemówieniem i gorącym apelem do wszystkich mieszkańców getta, by nie szczędzili sił w celu ratowania dziecka. W imieniu Zakładu Zaopatrzenia przemawiał Abraham Gepner, Leon Nojsztadt jako dyrektor Jointu. Przemawiali również dr. Felicja Czerniakow, dr. Jan Przedborski i dyrektor Centosu- A. Berman. Był również bogaty program artystyczny z udziałem setek dzieci z różnych punktów opieki

 • wrzesień 1941
 • w getcie
 • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
 • adres, CENTOS, działacze, dzieci, Judenrat, opieka, twórcy
 • 139,140
 • Powiązani ludzie:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  • Czerniaków Adam

   Inżynier. Przed wojną był radzie miejskiej. Był niezłym mówcą . Występował kilkakrotnie na dziecięcych uroczystościa...

  • Czerniaków Felicja

   Pedagog.Była aktywistką Centosu.Wraz z mężem pomagali w akcjach pomocy dzieciom, w działalności Centosu.Po tragiczne...

  • Gepner Abram-Adolf

   Kierownik ZZ.( Zakład Zaopatrzenia) przy Judenracie. Przed wojną był bardzo bogatym kupcem i prezesem licznego Związ...

  • Jaszuński Josif

   Inżynier. Przed wojną był dyrektorem Ortu w Polsce.Był znany z głębokiej znajomości statystyki i nauk przyrodniczych...

  • Neusztadt Leon

   Dyrektor Jointu, odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi., był działaczem Centosu. Brał aktywny udział w pracach ratown...

  • Przedborski Jan

   W getcie prowadził ,przez jakiś czas ogromny Dom Dziecka na 1000 dzieci znajdujący się na ul. Wolność 16. Był jednym...

  Powiązane miejsca:

  • Leszno 35

   W dużej sali odbywały się uroczyste akademie z okazji ,, miesiąca dziecka" w getcie