W sprawach prawnych i komisarycznego zarządu n...

  • TAK
  • W sprawach prawnych i komisarycznego zarządu nad nieruchomościami pojawiają się przewodniczących obu wydziałów.

  • przed gettem
  • administracyjne
  • Judenrat, życie codzienne
  • cz.2 str.84