W parę miesięcy później dokonano zamachu na ko...

 • TAK
 • W parę miesięcy później dokonano zamachu na komendanta ŻSP Szeryńskiego, który się nie udał. Popełnił on później samobójstwo, trując się. Komendant umszlagu Szmerling rzekomo został zastrzelony przez Niemców. Lejkin zginął w zamachu bojowców żydowskich.

 • 1942-09-08
 • 1943-04-19
 • w getcie
 • społeczne
 • konspiracja, policja żydowska, śmierć
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 45
 • Powiązani ludzie:

  • Szmerling Nieznane

   komendant placu na Umschlagu - był zdecydowanym draniem, wstrętnym łotrem, dorobił się podobno milionów na swoim sta...

  • Szeryński Nieznane

   oficer przedwojennej policji, w lipcu 42 na czele Służby Porządkowej. W czasie akcji oddawania Niemcom futer przemyc...

  • Lejkin Nieznane

   techniczny kierownik Służby Porządkowej, krzyczał i bił, był idealnym mężem i ojcem, reszta ludzi oprócz rodziny nie...

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  Powiązane miejsca: