W listopadzie 1941r powstała Komisja Organizac...

 • TAK
 • W listopadzie 1941r powstała Komisja Organizacyjna Badawcza. W ciągu kilku miesięcy przygotowała ona konieczne lokum i sprzęt do podjęcia badań i zmobilizowała dziesiątki lekarzy o zdolnościach do badań naukowych i praktyce klinicznej, do przeprowadzenia badań z różnych dziedzin medycyny i pod różnymi aspektami. W lutym 1942r. laboratoria były gotowe i rozpoczęły się badania, systematyczne i intensywne. Odbyły się naukowe konferencje i zebrania różnych specjalności. W pierwszych dniach czerwca 1942r. odbyła się plenarna konferencja Komisji Organizacyjnej z udziałem Adama Czerniakowa i Abrama Gepnera. W tym samym miesiącu rozpoczęła się pierwsza wielka akcja. Część lekarzy zginęła. Efektem tych badań było powstanie w getcie naukowej książki pt. ,, Głód- choroby",, która została wydana już po wojnie ,w 1946r., przez Joint. Jej redaktorem naczelnym był dr Apelbaum. Po pierwszej wielkiej akcji pozostali przy życiu lekarze wznowili badania w październiku 1942r. w szpitalu. Pracowali intensywnie nad badaniami i redakcją książki do stycznia 1943r, do drugiej akcji.

 • listopad 1941
 • stycze 1943
 • w getcie, wysiedlenie
 • społeczne
 • chorzy, Judenrat, lekarze, medycyna, medyczne, nauka
 • 166,167
 • Powiązani ludzie:

  • Milejkowski Izrael

   Przed wojną był znanym lekarzem, kierownikiem oddziału w dużym szpitalu żydowskim w W-wie na ul. Czystej. Był jednoc...

  • Stein I.

   Dyrektor szpitala w getcie. Należał do Organizacyjnej Komisji Badawczej. Zginął podczas pierwszej wielkiej akcji.

  • Braude-Heller Anna

   Kierowniczka szpitala dziecięcego. Pediatra.Współpracowała w getcie w-skim z Centosem. Była członkiem Organizacyjneg...

  • Fliderbaum I.

   Był członkiem Organizacyjnej Komisji Badawczej w getcie w-skim, Zginął

  • Apfelbaum Emil

   Był członkiem Organizacyjnej Komisji Badawczej w getcie w-skim. Był redaktorem naczelnym książki powstałej w efekcie...