W grudniu 1941r. organ prasowy komunistycznej...

 • TAK
 • W grudniu 1941r. organ prasowy komunistycznej grupy działającej w getcie zmienił tytuł na "Jutro wolność" /Morgen Frajhajt/. i stał się dziennikiem. Był to jedyna konspiracyjna gazeta codzienna w getcie w-skim. Zawierała artykuły, wiadomości o życiu codziennym w getcie i komunikaty radiowe o sytuacji na froncie i na świecie. Dziennik ten wychodził do końca marca 1942, do momentu kiedy grupa komunistyczna oficjalnie wstąpiła w szeregi gettowej organizacji PPR.

 • grudzień 1941
 • koniec marca 1942
 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, konspiracja, prasa
 • 239
 • Powiązani ludzie:

  • Ankerman Chaim

   Komunistyczny działacz.W getcie w-skim był naczelnym konspiracyjnym łącznikiem między gupą komunistyczną z kierownic...

  Powiązane miejsca:

  • Gęsia 43

   Mieściło się tu biuro TOZ w getcie w-skim. Tu też koncentrowało się tajne działanie grupy komunistycznej w getcie.