W getcie w-skim , w okresie jego trwania ukaza...

  • TAK
  • W getcie w-skim , w okresie jego trwania ukazało się powyżej 40 czasopism i radiowych biuletynów. Więcej niż połowa była wydawana przez partie i ugrupowania polityczne, a nieco mniej niż połowa przez młodzieżowe organizacje. Czytały je dziesiątki tysięcy ludzi i odgrywały one ważną rolę stymulującą i propagandową w życiu getta.

  • w getcie
  • społeczne
  • działacze, konspiracja, młodzież, prasa
  • 179