W Podkowie Leśnej wynajęli mieszkanie państwo...

  • NIE
  • W Podkowie Leśnej wynajęli mieszkanie państwo Izydor i Ludwika Szawińscy i ich starsza córka Helena Ołmucka z synkiem Teosiem. Właścicielką mieszkania była kobieta, która przed wojną wyszła za mąż za Żyda. Mówiło się o niej, że wysłała go do getta. Szawińskich rozpoznała po wyglądzie, ale ich przyjęła. Kiedy Niemcy urządzili obławę na Żydów w Podkowie, na szczęście w innym rejonie miasta, kazała im się wynieść.

  • w getcie
  • działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe
  • obcy człowiek, pomoc lokalowa