Szop szczotkarzy współpracuje ze 100-150 warsz...

 • TAK
 • Szop szczotkarzy współpracuje ze 100-150 warsztatami chałupniczymi, zatrudnionych 100 tys. [sic] Żydów. W październiku 1942 roku tworzy się szop przy Świętojerskiej. SS pozwala na zatrudnienie 2500 osób. Wojsko daje budynki na warsztaty przy Świętojerskiej 32. W szopie faktycznie jest ok. 7 000 ludzi - nielegalnie ukrywają się rodziny pracowników. Płaca robotnika wynosi 15 zł dziennie, z tego 3 zł to danina dla SS, a 2 zł idzie na wyżywienie robotnika.

 • wysiedlenie
 • działania Niemców, gospodarcze
 • adres, ceny, Niemcy, robotnicy, szopy
 • Kudasiewicz, Julian, relacja 301-1750

 • chyba chodzi o zatrudnianie przed akcją 10 tys. ludzi

 • Powiązani ludzie:

  • Kudasiewicz Julian

   Oficjalnie na jego nazwisko zarejestrowany był szop szczotkarzy. Autor relacji 301-1750, przemysłowiec; po wojnie w...

  • Spielman Nieznane

   spedytor warszawski, magazynier w szopie szczotkarzy na Franciszkańskiej 20

  • Maur Nieznane

   Szczotkarz, w szopie na Franciszkańskiej 20 - jeden z założycieli

  • Płatkowski Nieznane

   Szczotkarz, jeden z założycieli szopu na Franciszkańskiej 20; w szopie szczotkarzy

  • Pomeranzblum Nieznane

   szczotkarz z Łodzi, jeden z organizatorów szopu szczotkarskiego w getcie warszawskim

  • Szeps Nieznane

   szczotkarz z Kalisza, jeden z założycieli szopu szczotkarskiego w getcie warszawskim

  • Bursztyn Nieznane

   szczotkarz w Warszawy, jeden z założycieli szopu szczotkarskiego w getcie warszawskim

  • Osina Dawid

   kierownik w szopie szczotkarzy -04.1943

  Powiązane miejsca:

  • Świętojerska 32

   Działały 2 kuchnie - na 300 obiadów i na 1000 obiadów. 18-08-42- pierwsza blokada; 19-01-43- blokada; w czasie powst...