Sturmfuhrer Brandt, mówiąc, że połowę ukrywają...

 • NIE
 • Sturmfuhrer Brandt, mówiąc, że połowę ukrywających się Żydów Polacy przyniosą w zębach, z pewnością znał wagę swych słów. Ale jego nie było w Hotelu Polskim. Zobaczyłby wtedy drugą stronę medalu. Widziałby, ilu Polaków w ostatniej chwili ze łzami w oczach starało się odciągnąć swoich znajomych od zamiaru wyjazdu. Niestety nie mogli nic zrobić. Hotel Polski był też tragedią dla wielu kobiet, Polek, które nie mogły uchronić swych mężów, przyszłych mężów i przyjaciół – Żydów od wyjazdu. Źli obrócili wniwecz czyny dobrych.

 • 1943-06-01
 • 1943-07-13
 • Hotel Polski
 • działania Niemców, działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 97
 • Powiązani ludzie:

  • Brandt Nieznane

   SS-owiec, główny wykonawca pogromu żydowskiego w Warszawie. Wysłał 8-letniego, utalentowanego skrzypka na śmierć do...

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  Powiązane miejsca: