Stefan Mikołajewski wraz z Eugeniuszem Jurkows...

 • NIE
 • Stefan Mikołajewski wraz z Eugeniuszem Jurkowskim – posłem na Sejm, Cz. Kubikowskim, Walerym Śliwińskim, inż. Brdawko, Franciszkiem Obrębskim, Oszczepalińskim i innymi organizował na Pradze Obwód Związku Walki Zbrojnej.

 • 1939-10-00
 • konspiracja
 • konspiracja polska
 • Działalność konspiracyjna w Dyrekcji Tramwajów i Autobusów Miejskich w Warszawie w latach 1939-44. Pomoc Żydom.
  Strona 1-2 zaświadczenie z ŻIH o okazywaniu pomocy podczas okupacji hitlerowskiej prześladowanym Żydom przez Stefana Mikołajewskiego.
  Spisano 17 lutego 1965 roku.
  Oryginał, rkp. 2 s. + mnp. 22 s., 210 x 295 mm., jęz. polski.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\"http://www.jewishinstitute.org.pl\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 2
 • Powiązani ludzie:

  • Mikołajewski Stefan

   pseudonim „Orsza”, zamieszkały w Warszawie, ul. Walecznych 7 m 19; kapitan rezerwy WP; uczestnik ruchu oporu w Warsz...

  • Jurkowski Eugeniusz

   poseł na Sejm; znajomy Stefana Mikołajewskiego; wraz z nim i innymi organizował na Pradze Obwód Związku Walki Zbrojn...

  • Kulikowski Cz.

   znajomy Stefana Mikołajewskiego; wraz z nim i innymi organizował na Pradze Obwód Związku Walki Zbrojnej.

  • Śliwiński Walery

   znajomy Stefana Mikołajewskiego; wraz z nim i innymi organizował na Pradze Obwód Związku Walki Zbrojnej.

  • Brdawko Nieznane

   inżynier; znajomy Stefana Mikołajewskiego; wraz z nim i innymi organizował na Pradze Obwód Związku Walki Zbrojnej.

  • Obrębski Franciszek

   znajomy Stefana Mikołajewskiego; wraz z nim i innymi organizował na Pradze Obwód Związku Walki Zbrojnej.

  • Oszczepaliński Nieznane

   znajomy Stefana Mikołajewskiego; wraz z nim i innymi organizował na Pradze Obwód Związku Walki Zbrojnej.