Stefan Mikołajewski wiózł paczkę „Demokraty” d...

 • NIE
 • Stefan Mikołajewski wiózł paczkę „Demokraty” do Błonia (do tamtejszej Straży Ochotniczej). Na Dworcu Zachodnim Niemcy urządzili łapankę. Otoczono pociąg i wysadzono wszystkich jadących. Pasażerów z tego i następnego pociągu skierowano do szopy pocztowej, gdzie odbywała się selekcja zatrzymanych. Zwalniano tylko starców, kobiety i małe dzieci. Mężczyzn i młodzież kierowano na stronę, gdzie otoczeni gestapowcami czekali na nieznany los. Stefan, będąc w czapce kontrolera tramwajów miejskich, w czasie zamieszania i nieuwagi wartowników przebiegł do grupy zwalnianych, z którymi opuścił szopę.

 • 1943-00-00
 • 1943-00-00
 • jesień 1943 roku
 • jesień 1943 roku
 • działania Niemców
 • komunikacja, konspiracja polska
 • Działalność konspiracyjna w Dyrekcji Tramwajów i Autobusów Miejskich w Warszawie w latach 1939-44. Pomoc Żydom.
  Strona 1-2 zaświadczenie z ŻIH o okazywaniu pomocy podczas okupacji hitlerowskiej prześladowanym Żydom przez Stefana Mikołajewskiego.
  Spisano 17 lutego 1965 roku.
  Oryginał, rkp. 2 s. + mnp. 22 s., 210 x 295 mm., jęz. polski.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\"http://www.jewishinstitute.org.pl\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 6-7
 • paczkę z dziennikami w całości ocalił. s.7

 • Powiązani ludzie:

  • Mikołajewski Stefan

   pseudonim „Orsza”, zamieszkały w Warszawie, ul. Walecznych 7 m 19; kapitan rezerwy WP; uczestnik ruchu oporu w Warsz...