Śmierć Kohna i Hellera. Nie dość sprytnie się...

 • TAK
 • Śmierć Kohna i Hellera. Nie dość sprytnie się urządzili, czy może byli zbyt oszczędni. Opłacali tylko jedną z centrali SSmanów a wpadli w ręce innych. Okazana legitymacja agentów konkurencyjnej SS-Abteilung doprowadziła tych drugich SSmanów do tym większej wściekłości. Nie ograniczyli się do zastrzelenia Kohna i Hellera, lecz kazali sprowadzić wozy ze śmieciami i na tych wozach, na kupie śmieci, dwaj potentaci odbyli swą ostatnią podróż przez getto do masowych grobów

 • pocz.sierpnia 42
 • pocz.sierpnia 42
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • bogaci, kolaboracja, śmierć
 • 99
 • Powiązani ludzie:

  • Kohn Nieznane

   współwłaściciel tramwajów konnych, agent gestapo. Zastrzelony na początku sierpnia 42

  • Heller Nieznane

   współwłaściciel tramwajów konnych, agent Gestapo, zastrzelony na początku sierpnia 42 przez Niemców