Rozstrzelani na terenie więzienia żydowskiego...

  • TAK
  • Rozstrzelani na terenie więzienia żydowskiego przy Gęsiej 24.

  • 1941-12-15
  • 1941-12-15
  • w getcie
  • działania Niemców, społeczne
  • adres, Niemcy, policja żydowska, śmierć, więzienie
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 224, s. 1-8
  • Karty pt."Personalia zmarłego". Brak powodu rozstrzelania.