Rodzice Anny Lanoty wywiezieni

  • TAK
  • Rodzice Anny Lanoty wywiezieni

  • lipiec/sierpień 1942
  • lipiec/sierpień 1942
  • wysiedlenie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • wysiedlenie, życie prywatne
  • 135