Rodzice Anny Lanoty mieszkali w getcie na ul....

  • TAK
  • Rodzice Anny Lanoty mieszkali w getcie na ul. Leszno. Żyli w nędzy, matka chorowała na tyfus

  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • adres, chorzy, mieszkaniowe
  • 134