Przez pierwsze dni akcją kierowała Żydowska Sł...

 • TAK
 • Przez pierwsze dni akcją kierowała Żydowska Służba Porządkowa. Dziennie doprowadzano na Umschlagplatz 5-7 tys. Żydów, których ładowano następnie do wagonów bydlęcych, po 120-150 osób do każdego, i wywożono w nieznanym kierunku. Początkowo wywożono mieszkańców punktów dla przesiedleńców, przytułków, internatów, domu starców, sierocińców, szpitali: biedaków i nędzarzy; następnie ulicznych handlarzy; potem dzieci.

 • 1942-07-22
 • 1942-08-01
 • początek akcji
 • po kilku dniach
 • wysiedlenie
 • administracyjne
 • policja żydowska, wysiedlenie
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 12-13