Poeta Jechiel Lerer opublikował w czasopiśmie...

  • TAK
  • Poeta Jechiel Lerer opublikował w czasopiśmie "Dror" fragment poematu "Mój dom", który następnie został przełożony na język hebrajski i wydany w Erec Israel.

  • 1940-00-00
  • 1942-00-00
  • w getcie
  • społeczne
  • konspiracja, prasa, twórcy
  • Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania.

  • 45