Podziemna Żydowska Organizacja Kulturalna IKOR...

 • TAK
 • Podziemna Żydowska Organizacja Kulturalna IKOR powstała w grudniu 1940r., wkrótce po zamknięciu getta w-skiego. Jej społeczną bazę stanowiły: Żydowska Samopomoc Społeczna, szczególnie jej sektor społeczny i komitety domowe. IKOR organizował uniwersytety ludowe, popierał aktywnie tajne szkoły w jęz. żydowskim, zorganizował konkurs na najlepsze prace literackie i naukowe na temat "getto" , organizował kursy jidysz. Przygotowywał dużą bibliotekę książek w jidysz.

 • grudzień 1940
 • grudzień 1940
 • w getcie
 • społeczne
 • inteligencja, komitety domowe, nauka, ŻSS
 • 155
 • Powiązani ludzie:

  • Ringelblum Emanuel

   Został sekretarzem generalnym komisji Koordynacyjnej,która składała się z przedstawicieli wszystkich żydowskich orga...

  • Zagan Szachno

   Przed wojną znajdował się w naczelnych władzach partii Poalej Syjon -Lewica. Był zdolnym publicystą i redaktorem. Mi...

  • Wasser Hersz

   Działacz Poalej Syjon-lewica. W getcie w-skim był członkirm Komitetu PARTYJNEGO .BYł też WSPÓłPACOWNIKIEM PRASY PART...

  • Turkow Jonas

   Aktor, reżysr. W getcie kierował Centralnym Komitetem do spraw Imprez

  • Giterman Icchak

   Urodził się w Hornostopolu. W młodości działał w Partii Syjonistyczno- Socjalistycznej.W 1920r. zamieszkał w W-wie g...

  • Mazo Mordechaj

   Przed wojną był kierownikiem teatru Wileńska Trupa/?/. Znalazł się w warszawskim getcie, gdzie był bardzo aktywny w...

  • Lipowski Icchak

   Ekonomista,dr. Współpracował z IKORem w getcie i archwum Ringelbluma

  • Wirowski Beniamin

   Pedagog i działacz kulturalny. Należał do rozszerzonego kierownictwa IKORu..Zdolny prelegent na tematy kulturalne i...