Podczas selekcji we wrześniu 1942 r. autorka w...

 • TAK
 • Podczas selekcji we wrześniu 1942 r. autorka wraz z synem Amkiem została zabrana na Umschlagplatz. Miała przy sobie pieniądze i biżuterię. Kierownik Umschlagplatzu, Szmerling, był jej sąsiadem z Żelaznej (mieszkał na 1. piętrze, ona na 2.). Zwróciła się do niego, aby zwolnił przynajmniej syna. Zgodził się pod warunkiem opłaty, tłumacząc, że musi opłacić strażników. Po uzyskaniu dużej ilości pieniędzy i biżuterii wypuścił oboje.

 • 1942-09-06
 • 1942-09-10
 • wysiedlenie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • ceny, policja żydowska, próby ratunku, wysiedlenie
 • Archiwum Yad Vashem
  Relacja 03/3481

  Zeznanie Marii Rozenberg, z pierwszego małżeństwa Franka Rakower, z domu Franka Brodaty, urodzonej w Warszawie o przejściach w getcie warszawskim, ucieczce z transportu do Treblinki i przeżyciach w ukryciu w Warszawie i okolicy.

  Skrótowy opis pobytu w getcie; wykrycie bunkra w czasie powstania w getcie; ucieczka z pociągu jadącego do Majdanka; ukrywanie się na wsi; aryjska strona w Warszawie; praca nauczycielki religii w wiejskiej szkole; odzyskiwanie majątku po wojnie; praca w Komitecie Żydowskim w Warszawie; poszukiwania rodziny; emigracja;

  Zeznanie nagrane w kwietniu 1971 r. przez Miriam Thau.

  Maszynopis, s. 1-24, format: 290 x 210 mm, jęz. polski

 • 3
 • Powiązani ludzie:

  • Szmerling Nieznane

   komendant placu na Umschlagu - był zdecydowanym draniem, wstrętnym łotrem, dorobił się podobno milionów na swoim sta...

  • Rozenberg Maria

   ur. w Warszawie jako Franka Brodaty; w 1919 roku wyszła za Izaka Rakowera; matka Poli i Amka; właścicielka kilku kam...

  • Rakower Amek

   syn Izaka i Franki (Marii Rozenberg); w czasie wojny w getcie warszawskim, mieszkał kolejno na Nalewkach, Lesznie, C...

  Powiązane miejsca: