Pod koniec stycznie 1943r., bezpośrednio po dr...

 • NIE
 • Pod koniec stycznie 1943r., bezpośrednio po drugiej akcji w getcie i krwawych walkach na ulicach getta w-skiego ,Jurek Wilner wyszedł z getta i spotkał się z Bermanem i Wacławem Wolińskim w konspiracyjnym mieszkaniu na stronie aryjskiej. Opowiedział dokładnie o przebiegu akcji i walk z SS. Obecni zrozumieli, że nastąpił przełom w życiu getta i w ruchu oporu w getcie. Walki styczniowe były zapowiedzią dalszego oporu

 • koniec stycznia 1943
 • koniec stycznia 1943
 • wysiedlenie
 • konspiracja
 • atmosfera, konspiracja żydowska
 • 210
 • Powiązani ludzie:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  • Wilner Arie

   Działacz Haszomer Hacair w getcie. Na aryjskiej stronie współpracował z A. Bermanem w podziemiu.Był przedstawicielem...

  • Woliński Henryk

   Adwokat.Jeden z przewódców lewego, radykalnego skrzydła AK- Nowe Drogi,kierownik wydziału do spraw żydowskich przy k...