Po wywiezieniu rodziców do Treblinki siostry A...

  • NIE
  • Po wywiezieniu rodziców do Treblinki siostry Anka i Janka uciekły z getta. Poszły do mieszkania swojej przedwojennej służącej. Pozwoliła im zanocować. Rano dziewczyny zauważyły brak woreczka z biżuterią. Gdy zapytały o niego służącą, kazała im się natychmiast wynosić, bo inaczej je zadenuncjuje.

  • zima 1942/1943
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, szantaż
  • znajomi
  • s. 124