Po likwidacji szopu Ostdeutsche Bautischlerei...

 • TAK
 • Po likwidacji szopu Ostdeutsche Bautischlerei Werkstatte Łazarz Menes przeniósł się jako pracownik do szopu Nussa na Gęsią 79. Widywał Nussa często w towarzystwie wysokich oficerów Wehrmachtu lub gestapo, z którymi był w przyjacielskich stosunkach. Korzystali na tym również pracownicy, bo aż do akcji kwietniowej nikomu włos z głowy nie spadł, a poza tym często wychodzili na stronę aryjską, pod ochroną żołnierzy niemieckich, jakoby na pracę, a wykorzystywano to jako okazję do wyprzedaży mienia i zakupu żywności lub po prostu, aby uciec.

 • 1942-09-00
 • 1943-04-19
 • wysiedlenie
 • gospodarcze, społeczne
 • handel, Niemcy, strona aryjska, szopy, wyjście z getta
 • Łazarz Menes
  1910-1979

  Wspomnienia

  Przebieg wysiedlenia z getta warszawskiego do obozu zagłady w 1942 roku. System kart pracy, które miały gwarantować przeżycie, ale nie były honorowane. Próby ukrywania się w schronach. Akcje wysiedleńcze w styczniu i kwietniu 1943 roku. Przeżycia mieszkańców schronów po wybuchu powstania.

  Autor ukrywał się w schronach do sierpnia 1943 r., następnie przedostał się na tzw. aryjską stronę, gdzie korzystał z pomocy żony-katoliczki. Po wojnie został adwokatem w Warszawie.

  Maszynopis, s. 1-19, format: 290 x 210 mm, jęz. polski

  Pamiętnik autoryzowany 18 kwietnia 1964 roku.

  <b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\\\\\\\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\\\\\\\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\\\\\\\"http://www.jewishinstitute.org.pl\\\\\\\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 12
 • Powiązani ludzie:

  • Menes Łazarz

   Był w getcie warszawskim. W czasie I akcji pracował w szopie Ostdeutsche Bautischlerei Werkstatte przy ulicy Gęsiej...

  • Nuss Nieznane

   kierownik szopu metalowego przy Gęsiej 79; utrzymywał przyjacielskie stusunki z wysokimi oficerami Wehrmachtu i gest...

  Powiązane miejsca:

  • Gęsia 79

   szop metalowy pod kierownictwem Nussa, protegowanego Niemca. Podczas I i II akcji żadnego z jego pracowników nie wyw...