Pierwszymi Żydami, którym Stefan Mikołajewski...

 • NIE
 • Pierwszymi Żydami, którym Stefan Mikołajewski dostarczył dokumenty aryjskie i dopasował odpowiednio meldunki, była rodzina Żelazko (nazwisko Żelazkowski lub Żelazowski), fryzjer z Grochowa, następnie żona sędziego Melchiorowa oraz inżynier Chajkin z 5-letnią córką i inni.

 • 1941-00-00
 • po utworzeniu getta
 • w getcie
 • pomoc
 • inna pomoc, pomoc od innej organizacji, z papierami aryjskimi
 • Działalność konspiracyjna w Dyrekcji Tramwajów i Autobusów Miejskich w Warszawie w latach 1939-44. Pomoc Żydom.
  Strona 1-2 zaświadczenie z ŻIH o okazywaniu pomocy podczas okupacji hitlerowskiej prześladowanym Żydom przez Stefana Mikołajewskiego.
  Spisano 17 lutego 1965 roku.
  Oryginał, rkp. 2 s. + mnp. 22 s., 210 x 295 mm., jęz. polski.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"http://www.jewishinstitute.org.pl\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 8
 • Powiązani ludzie:

  • Mikołajewski Stefan

   pseudonim „Orsza”, zamieszkały w Warszawie, ul. Walecznych 7 m 19; kapitan rezerwy WP; uczestnik ruchu oporu w Warsz...

  • Żelazkowscy Nieznane

   rodzina, byli pierwszymi żydami, którym Stefan Mikołajewski dostarczył dokumenty aryjskie i dopasował odpowiednio me...

  • Nieznane fryzjer z Grochowa

   fryzjer z Grochowa; jeden z pierwszych Żydów, któremu Stefan Mikołajewski dostarczył dokumenty aryjskie i dopasował...

  • Melchiorowa Nieznane

   żona sędziego, jedna z pierwszych, której Stefan Mikołajewski dostarczył dokumenty aryjskie i dopasował odpowiednio...

  • Chajkin Nieznane

   inżynier z 5-letnią córką, któremu Stefan Mikołajewski dostarczył dokumenty aryjskie i dopasował odpowiednio meldunk...