Obok murów getta stoją tłumy ludzi-Polaków i o...

 • NIE
 • Obok murów getta stoją tłumy ludzi-Polaków i obserwują, jak żołnierz celuje i strzela do pokazujących się żydowskich bojowników.

 • 1943-04-26
 • 1943-04-26
 • Święta Wielkanocne 1943
 • powstanie w getcie
 • działania Niemców, działania Polaków
 • atmosfera
 • Autor rozpoczyna pamiętnik od wspomnień z okresu I wojny światowej
  (ewakuacja na Syberię i powrót przez Amerykę do kraju po rewolucji).
  Następnie opisuje losy Żydów Warszawy podczas wojny, przeplatając
  wspomnienia rozważaniami historiozoficznymi.
  Mówi o oblężeniu Warszawy w 1939 roku, antyżydowskich rozporządzenia władz
  okupacyjnych, przesiedleniach Żydów z prowincji do Warszawy, działalności
  Żydowskiej Służby Porządkowej i agentów gestapo, warunkach życia w getcie,wielkiej akcji likwidacyjnej w 1942 r. Opisuje także Umschlagplatz, wyjaśnia na czym polega organizacja
  szopów. Mówi o selekcjach pracowników szopu, także przywołuje opowieści uciekinierów z Treblinki. Autor z żoną przetrwał w szopie szczotkarskim, jego syn został
  wywieziony. Autor opuścił getto i ukrywał się z żoną po aryjskiej stronie.
  Pamiętnik był pisany w ukryciu. Autor wraz z żoną przeżył wojnę
  (zarejestrował się jako Kalman Rotgeber). W 1945 r. przekazał pamiętnik
  do Żydowskiej Komisji Historycznej w Warszawie.

 • 41
 • Autor opisuje częstą scenę, kiedy to podczas powstania w getcie warszawskim, po stronie aryjskiej zbierały się grupki ludzi i obserwowały działania za murami getta.