Niemcy zawierają rozejm z Francją Pétaina. Ang...

  • TAK
  • Niemcy zawierają rozejm z Francją Pétaina. Anglia decyduje się walczyć. Autor uważa, że jak długo Niemcy cieszą się prawdziwymi czy wyimaginowanymi zwycięstwami - Żydzi są względnie bezpieczni. Gdy ich nastrój się pogorszy, agresja wobec Żydów znacznie się spotęguje..

  • 1940-07-06
  • przed gettem
  • działania Niemców, życie prywatne / życie codzienne
  • atmosfera, Niemcy, życie prywatne
  • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

  • 151
  • Powiązani ludzie: