Nie bacząc na ciągły rozrost istniejących już...

 • TAK
 • Nie bacząc na ciągły rozrost istniejących już domów dziecka nie można było pomóc wszystkim potrzebującym dzieciom. Przybywało uchodźców. Potrzeby CENTOSU na prowadzenie działalności były nieograniczone. Mimo pomocy Jointu, Urzędu Zaopatrzenia, ludzi bogatych, brakowało pieniędzy. I wtedy grupa działaczy społecznych CENTOSu podjęła inicjatywę złożenia nowego, dużego internatu dla sierot, przy pomocy znajdujących się w getcie milionerów. Do inicjatorów należała Maria Pinkert, pani Pulman i dr. Felicja Czerniakow. Nawiązały one kontakt z królem szczotkarzy, Emilem Wajcem i z jego żydowskimi i polskimi wspólnikami oraz innymi bogatymi Żydami w getcie. I w ten sposób powstał, w ramach CENTOSu, wzorcowy, duży internat dla dzieci ,, Dobra wola". Znajdowało się w nim ponad 400 dzieci. Znalazły tam dach nad głową i ciepły, kulturalny dom. Do sierpnia 1942r. Wszystkie zginęły w Treblince.

 • sierpień 1942r.
 • w getcie
 • społeczne
 • bogaci, CENTOS, działacze, dzieci, Judenrat, opieka, Polacy, przedsiębiorcy, sierocińce, wysiedlenie
 • Berman, Adolf, Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczył los. Z Żydami w Warszawie]

 • str109,110
 • Powiązani ludzie:

  • Czerniaków Felicja

   Pedagog.Była aktywistką Centosu.Wraz z mężem pomagali w akcjach pomocy dzieciom, w działalności Centosu.Po tragiczne...

  • Pinkert Maria

   Żona adwokata, oficera policji żydowskiej. Działaczka CENTOSu, inicjatorka powstania jednego z domów dziecka w getcie

  • Pulman Nieznane

   Żona dyrygenta orkiestry symfonicznej w getcie. Działaczka CENTOSu. Inicjatorka powstania jednego z domów dziecka w...

  • Wajc Emil

   W getcie nazywano go królem szczotkarzy. Pochodził z Tarnowa. Przed wojną zajmował się wyrabianiem szczotek. Polityc...

  • Zilbersztajn Karol

   Wspólnik Emila Wajsa [Weisa]. Razem prowadzili dużą fabrykę szczotek. Zaoferował pomoc finansową , na wezwanie grupy...

  • Kudaszewski Julian

   Przemysłowiec. Polski wspólnik Emila Wajca w fabryce szczotek w getcie. Na wezanie grupy inicjatywnej udzielił pomoc...

  • Mauer Dawid

   Bogacz w getcie. Pomógł finansowo przy utworzeniu nowoczesnego domu sierot w getcie

  • Gepner Abram-Adolf

   Kierownik ZZ.( Zakład Zaopatrzenia) przy Judenracie. Przed wojną był bardzo bogatym kupcem i prezesem licznego Związ...

  Powiązane miejsca:

  • Dzielna 67

   Pokazowy internat dla małych dzieci, którym kierowała doskonały pedagog, wychowawczyni dla dzieci z problemami, Sara...