Na ulicy Siennej, na pograniczu małego getta i...

  • TAK
  • Na ulicy Siennej, na pograniczu małego getta i strony aryjskiej mieszkała osiemdziesięcioletnia Malka, prababka Rachel Roth, ze swoją zamężną córką. Mieszkańcy ulicy żyli w strachu, że ulica nie znajdzie się w obrębie getta, że zostaną pozbawieni dachu nad głową. Po pertraktacjach, Niemców przekupiono kilogramem złota, i część ulicy pozostała w granicach getta.

  • 1940-00-00
  • w getcie
  • mieszkaniowe