Na początku wysiedlenia zaczęto opróżniać tzw....

 • TAK
 • Na początku wysiedlenia zaczęto opróżniać tzw. „punkty”, czyli schroniska, gdzie przebywała bezdomna ludność wygnana z różnych mniejszych miejscowości, następnie więzienie przy ul. Gęsiej, przytułki, schroniska dla dzieci, sierocińce i szpitale.

 • 1942-07-22
 • 1942-07-22
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • chorzy, sierocińce, uchodźcy, więzienie, wysiedlenie
 • Autor napisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Wiadomo, że nie doczekał wyzwolenia. Pamiętnik przekazali do ŻIH pisarze: Helena Boguszewska i Jerzy Kornacki.
  Autor opisuje w pamiętniku: oblężenie Warszawy w 1939 roku; początki okupacji niemieckiej, prześladowanie Żydów, łapanki na roboty przymusowe; utworzenie getta; opis życia codziennego w getcie: napływ przesiedleńców, głód, epidemia; wielką akcję wysiedleńczą latem 1942 r.; selekcje robotników w szopach; warunki życia w getcie szczątkowym; szantaże grożące Żydom po tzw. aryjskiej stronie; rolę policji polskiej i Żydowskiej Służby Porządkowej.

  Publikacja: Pamiętniki z getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 23-26, 95-96, 116-17, 140-142, 155-156, 178-179, 205-208 (fragmenty)

 • 30
 • Powiązani ludzie:

  • Sznapman Stanisław

   Autor napisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Wiadomo, że nie doczekał wyzwolenia. Pamiętnik prze...

  Powiązane miejsca:

  • Gęsia 79

   szop metalowy pod kierownictwem Nussa, protegowanego Niemca. Podczas I i II akcji żadnego z jego pracowników nie wyw...