Kudasiewicz robi tajne zebranie w szopie i mów...

 • TAK
 • Kudasiewicz robi tajne zebranie w szopie i mówi, że miał zebranie z Niemcami, którzy przedstawili plan pracy dla szopu: do 31 sierpnia 43 r., część szopu ma być przeniesiona na stronę aryjską, aby zapewnić wydajność. Niedziela upływa w dobrym nastroju, ale rozeszła się pogłoska, że Toebbens zatrzymał Sztolcmana, Odczytano to jako zapowiedź nowej akcji. W poniedziałek o 9 rano widzi się dym znad Nalewek - to pierwsze starcia. O 10 rano przyjeżdża Lauts, zbiera ludzi i mówi, że Toebbens żąda wyjazdu szopu do Poniatowa. Hirschenberg odpowiada w imieniu szopu, żeby Toebbens wysłał najpierw maszyny i narzędzia to wtedy mu uwierzą. Lauts obiecał porozumieć się z Toebbensem.

 • 1943-04-17
 • 1943-04-19
 • powstanie w getcie
 • działania Niemców, gospodarcze, społeczne
 • gospodarka, Niemcy, opór zbrojny, szopy, świadomość Zagłady, wysiedlenie
 • Efrosrelacja 301-2816

 • Powiązane miejsca:

  • Świętojerska 32

   Działały 2 kuchnie - na 300 obiadów i na 1000 obiadów. 18-08-42- pierwsza blokada; 19-01-43- blokada; w czasie powst...